Underhåll

Kostandseffektivt och förenklat underhåll

Proaktivt underhåll = lägre underhållskostnader, färre haverier,  mindre stillestånd, ökad sinnesro!

Vi arbetar med och förespråkar proaktivt underhåll av fastigheter. Proaktivt underhåll innebär till skillnad från reaktivt underhåll att utrustningen och systemskicket avgör vilket underhåll som utförs, snarare än ett rullande schema. Med hjälp av modern teknik och prestandadata förutses när saker och ting sker i en byggnad innan någonting inträffar. Se tex hur många timmar en armatur har varit i drift och planera ett byte av den innan problem uppstår. Med denna metod hålls utrustningens prestanda på en konstant hög nivå, snarare än att man väntar på att något ska gå sönder. 

Den främsta fördelen med proaktivt underhåll är att ett fastighetsägare ofta kan förhindra mer komplexa och dyra reparationer genom att hålla utrustning i gott skick under tiden. I stället för en tillfällig lösning investerar fastighetsägaren i korrekta reparationer och uppgraderingar vid behov för att hålla underhållsprocessen effektiv. 

Med rätt systemdesign och underhållsstrategi kan du nå stora kostnadsbesparingar. Underhållskostnader står för en nästan lika stor del av driftsbudgeten som energikostnaderna för en fastighet.

Vi hjälper dig med underhåll

Med smarta värmekartor kan drift och underhåll planeras in och utföras utifrån faktiska behov, något som sparar både resurser, tid och energi. Vi kartlägger byggnadens energiförbrukning och hjälper er att skapa en proaktiv underhållsplanering, tillsammans arbetar vi för en ljusare framtid med hållbar energiförbrukning i en bättre miljö.

I ett samarbete med Novemberbolaget så kan du alltid lita på att ditt styrsystem blir designat av specialister med lång erfarenhet. Oavsett om du är användare, fastighetsägare, installatör, anläggningschef eller konsult så tar vi ett helhetsgrepp på ditt projekt och programmerar ditt system utifrån era unika behov.

Vi kan underlätta förebyggande underhåll baserat på prestandadata i realtid och aktivera uppdateringar av inbyggd programvara på distans. 

Vilka är era unika behov? Kontakta oss så hjälper vi er!

Partner

Vi samarbetar ofta med driftstekniker och installatörer för ett optimerat underhåll. Genom information och data kan vi underlätta utförandet av underhållsavtal. Läs mer under PartnerJavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.